Chủ Nhật, 03/12/2023, 15:10 (GMT +7)
| Hà Nội,

Từ Bi

Ảnh Minh Họa.

Làm mình tươi mới từng ngày

Mỗi ngày, ta tập thói quen tốt, ta đọc, ta nghe, ta học, ta nhìn những điều tốt đẹp, hướng thượng, tiếp xúc, nói chuyện

5

Viết thư cho người thương

Mỗi khi có khó khăn với ai đó, chúng ta nên để ra một ít thời gian để viết thư cho người đó. Mời Đạo

Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh

Ăn chay nuôi dưỡng lòng từ bi

Ăn chay được coi là một biểu tượng và phương cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

Ảnh Minh Họa.

Chữ “Hòa” của đạo Phật

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái

TÌM KIẾM