Thứ Hai, 05/06/2023, 01:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

Truyện Phật giáo

349319436_543873464591438_219046167639849436_n

Mở mắt chiêm bao

Ðược lời dạy dỗ của đức Thế Tôn, chú Tăng Hộ bình tĩnh ở lại tu viện và tu cho đến ngày đắc quả A

nguoi-day-voi-1320

Người dạy voi

Mỗi khi đức Phật Thích Ca đi tới nơi nào thuyết pháp, thì có rất nhiều các vị đệ tử hay đi theo vây quanh

Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng: Các loại Pháp khí bạn

TÌM KIẾM