Thứ Ba, 05/12/2023, 19:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

Truyền giới cho tỳ kheo

TÌM KIẾM