Thứ Ba, 30/05/2023, 19:04 (GMT +7)
| Hà Nội,

Trạng thái

flower-3474638-1280-7409

Buông xả để bình an

 Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải

TÌM KIẾM