Thứ Năm, 30/11/2023, 04:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tỉnh thức

Thiết Kế Chưa Có Tên (6)

Bình yên ở nơi đâu?

Thế giới tôi nhìn khác với thế giới đảo điên, từ một thoáng bình yên tìm thấy trong đáy tim mỗi sớm… Mời Đạo hữu

Ảnh Minh Họa.

Soi sáng tại đây và bây giờ

Không si mê, vọng tưởng mà thường thấy biết thực tại một cách trong sáng và trung thực, đó là tỉnh giác. Muốn tâm thường

TÌM KIẾM