Thứ Tư, 06/12/2023, 15:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

tỉnh giác

Woman 481759 1920 6841

Bước đầu hành thiền

Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy

Ảnh Minh Họa.

Soi sáng tại đây và bây giờ

Không si mê, vọng tưởng mà thường thấy biết thực tại một cách trong sáng và trung thực, đó là tỉnh giác. Muốn tâm thường

1

Phật dạy luyện tâm như luyện kim

Trong công nghệ luyện kim, việc thanh lọc các tạp chất ra khỏi quặng là một trong những công đoạn quan trọng để tác thành

TÌM KIẾM