Thứ Ba, 05/12/2023, 18:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tịnh độ tông

Hình Minh Họa

Khuyên bảo (Tịnh Độ cảnh ngữ)

Trong các hạnh thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ: chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác

TÌM KIẾM