Thứ Năm, 30/11/2023, 05:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

tiếng chuông chùa

Ảnh Minh Hoạ.

Về nơi an lạc

Tháng giêng về thăm Chùa cũ; Sân vàng những nhánh cỏ hoa; Mùa vương trên từng chiếc lá; Nhẹ nhàng nghe hương bay xa. Mời

TÌM KIẾM