Thứ Ba, 05/12/2023, 19:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tiền kiếp

Ta Hãy Biết Trân Quý Thời Gian, Dùng Thời Gian Vào Những Việc Mang Lại Lợi ích An Vui Hạnh Phúc Cho Bản Thân, Gia đình Và Mọi Người

Vì đâu ta yêu một người?

Là một đệ tử Phật, nghe giảng giáo lý nhiều, tu tập nhiều, tôi biết yêu là khổ. Nhưng là một con người bình thường,

TÌM KIẾM