Thứ Tư, 06/12/2023, 15:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tích truyện Phật giáo

Ảnh Minh Họa.

Hai chiếc bình đất

Có một sự kiện xảy ra trong đời của Đức Phật. Một ngày nọ một thanh niên đến gặp ngài, anh ta rất buồn bã. ‘Chuyện gì

TÌM KIẾM