Thứ Bảy, 03/06/2023, 15:17 (GMT +7)
| Hà Nội,

thuyết pháp

mo-kho-tang-cua-ban

Phất trần thuyết pháp

Ông ấy rất thuận theo ý ta, ông ấy hiểu được thế nào là vô tình thuyết pháp. Ông hãy xem! Phất trần đang thuyết

TÌM KIẾM