Thứ Năm, 30/11/2023, 05:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

thuyết pháp

Mo Kho Tang Cua Ban

Phất trần thuyết pháp

Ông ấy rất thuận theo ý ta, ông ấy hiểu được thế nào là vô tình thuyết pháp. Ông hãy xem! Phất trần đang thuyết

TÌM KIẾM