Thứ Ba, 30/05/2023, 12:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thực hành hạnh bố thí

bo-thi-cung-duong-04a-1335-1251

Bố thí là gì?

Ta có ý muốn dâng tặng niềm vui cho người kia, muốn giúp người kia sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Điều

TÌM KIẾM