Thứ Hai, 26/02/2024, 08:50 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thực hành hạnh bố thí

Bo Thi Cung Duong 04a 1335 1251

Bố thí là gì?

Ta có ý muốn dâng tặng niềm vui cho người kia, muốn giúp người kia sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Điều

TÌM KIẾM