Chủ Nhật, 03/12/2023, 14:03 (GMT +7)
| Hà Nội,

thực hành chánh niệm

Thich Nhat Hanh 1301

Xem tivi trong chánh niệm

Nếu con cái của quý vị xem chương trình phim ảnh có chứa đựng quá nhiều chất liệu bạo động, thèm khát và sợ hãi

TÌM KIẾM