Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thơ Thiền

Hinh1 0827

Tấm gương cư sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230 – 1291), một trong những nhân vật sáng chói của thời đại huy hoàng nhất của Việt Nam, nhà Trần

TÌM KIẾM