Thứ Sáu, 08/12/2023, 17:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền Vipassana

Thiền Vipassana Là Gì Thiền Sư Sn Goenka Scaled

Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana

Quan sát thực tại đúng như bản chất của nó bằng cách quan sát sự thật nội tâm – đây là tự biết mình một

TÌM KIẾM