Thứ Ba, 05/12/2023, 11:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền sư Kính Sơn

Mo Kho Tang Cua Ban

Truyện ngắn: Đến hỏi ông ấy

Thiền sư Kính Sơn liền hét lớn một tiếng, hỏi:– Tiếng hét này, ý thế nào? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

Ảnh Minh Họa.

Truyện ngắn: Đến hỏi ông ấy

Thiền sư Kính Sơn liền hét lớn một tiếng, hỏi:– Tiếng hét này, ý thế nào? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

TÌM KIẾM