Thứ Năm, 22/02/2024, 23:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

thiền sinh

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh nghiệm một thiền sinh

Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-Nikáya). Trong bài kinh ấy có người hỏi đức Phật

TÌM KIẾM