Thứ Bảy, 03/06/2023, 14:15 (GMT +7)
| Hà Nội,

thiền sinh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Kinh nghiệm một thiền sinh

Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-Nikáya). Trong bài kinh ấy có người hỏi đức Phật

TÌM KIẾM