Thứ Ba, 05/12/2023, 18:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiện Nguyện

Akhophatgiaoorgvn 0900

Thệ nguyện và nhân quả (Phần 3)

Được làm người trong đời hiện tại, hành giả quán Lục đạo nhận thấy mình có phước do thiện căn đã gieo nên mới được

TÌM KIẾM