Thứ Ba, 05/12/2023, 12:57 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền

Sat Sinh Cung Te Nguoi Chet

Thiền trong nghệ thuật bắn cung

Tác phẩm Thiền trong nghệ thuật bắn cung được Thượng Tọa Thích Viên Lý dịch sang tiếng Việt với lời văn trong sáng, từ ngữ

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh nghiệm một thiền sinh

Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-Nikáya). Trong bài kinh ấy có người hỏi đức Phật

Ảnh Minh Họa.

Ngũ đăng hội nguyên – Như trâu kéo xe

Ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không tướng cố

Ảnh Minh Họa.

Truyện thiền: Nghe và không nghe

Động Sơn đỡ Thanh Lâm dậy, nói:– Ông có thể đạt đến chỗ không nói, không dạy rồi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh

TÌM KIẾM