Thứ Ba, 05/12/2023, 19:40 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thích Nhất Hạnh

Ảnh Minh Họa.

Câu chuyện chiếc lá

Tôi hỏi chiếc lá: “Em có sợ mùa thu không, vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây?” Mời Đạo hữu ngắm và cung

TÌM KIẾM