Thứ Bảy, 03/06/2023, 20:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

thế giới đảo điên

phat-giao-0938

Đừng nhìn thế giới đảo điên

Tất cả sự, lý không rõ ràng; thị, phi đảo lộn đó là si. Nếu tâm mọi người thường giữ chính kiến, chính niệm thì

TÌM KIẾM