Thứ Ba, 05/12/2023, 11:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thập bát giới

349319436 543873464591438 219046167639849436 N

Thập Bát Giới (Phần 2)

Khái niệm tổng quát Thập bát giới vừa là Nhân sinh quan vừa là Vũ trụ quan dựa trên nền tảng phân tách chia một

Ảnh Minh Họa.

Thập Bát Giới (Phần 1)

Thập bát giới gồm có sáu nội giới tức Lục căn, sáu ngoại giới tức Lục trần và sáu trung giới tức Lục thức. Các

TÌM KIẾM