Thứ Ba, 05/12/2023, 19:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thân

Ảnh Minh Họa.

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

7

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

TÌM KIẾM