Thứ Sáu, 27/01/2023, 20:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

tăng đoàn xuất gia giới

gioi-dinh-tue-la-cot-loi-trong-su-nghiep-tu-tap-cua-nguoi-xuat-gia-000126

Người xuất gia, dù tu tập theo bất cứ truyền thống, hệ phái, tông phái nào và dù ở bất cứ vị trí nào trong

TÌM KIẾM