Chủ Nhật, 04/06/2023, 13:52 (GMT +7)
| Hà Nội,

tâm xả

C2541D49-7DF1-4C92-8017-D14034E887A3

Mọi thứ đều nhất

Tất cả chúng sinh đều như nhau—đều là Phật đang thành, đều sẽ là Phật. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng Đức

TÌM KIẾM