Thứ Ba, 30/05/2023, 11:57 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tâm vui

nguoiphattucom1_hay-tin-vao-suc-tre-2233

Cách giúp thân vui & tâm vui

Muốn tâm vui, hành giả không thể chỉ dừng ở việc tu Thập thiện, mà còn phải hành các pháp giúp tiêu trừ tập nghiệp,

TÌM KIẾM