Thứ Hai, 05/12/2022, 19:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tâm từ bi

277222772_1186218372188364_5021046817881969618_n-0903

Thương ghét giữa đời…

Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này có người mình không thấy hợp nhưng mà mình không vì cái chuyện không hơp đó

TÌM KIẾM