Thứ Năm, 30/11/2023, 03:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

tâm an

Ảnh Minh Họa.

Về với chính mình

Sống ở đời, thân an không bằng tâm an, nhà rộng không bằng lòng rộng. Tốt nhất vẫn nên bảo dưỡng thân thể bằng các

Dac Nhan Tam

Ta về vui với đất trời

Ta về rũ bỏ kiêu xa / Quên nhà máy lạnh, hoan ca, tiệc tùng.. / Nhân gian cười, bảo ta khùng / Lặng thầm

Ảnh Minh Họa.

Trái tim bạn chứa gì?

Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong

TÌM KIẾM