Thứ Bảy, 03/06/2023, 05:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

sự nghiệp của Bụt

222-phat-thich-ca-lich-su-1811

Đường xưa mây trắng

Gặp Phật ở đâu? Thấy trời đã sáng, đại đức Anuruddha bảo đại đức Ananda: – Sư huynh đã đi vào thành phố Kusinara và

TÌM KIẾM