Thứ Tư, 21/02/2024, 04:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

Sư cô Suối Thông

Tha Troi Phien Muon 1 0829

Thả trôi phiền muộn

Đường mây trong cõi mộng Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục

TÌM KIẾM