Thứ Hai, 04/03/2024, 19:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

Sống tích cực

Là Phật Tử Biết Tu Thì Thấy Rằng Thế Gian Là Vô Thường.

Lạc quan với đời

Người sống ở đời, không ai là dễ dàng. Mỗi đoạn đường chúng ta kinh qua, đều có được có mất, có thành có bại.

TÌM KIẾM