Thứ Ba, 27/02/2024, 18:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

sống lạc quan

Ảnh Minh Họa.

Lạc quan với đời

Phật nói: Đời người có ba vấn đề ít ai tránh được, đó là: Vì tiền bạc mà sầu não, vì công việc mà phiền

Tu Tập Chính Là Tẩy Xóa Và Gột Rửa Thân Tâm.

Hãy sống lạc quan mỗi ngày

Chúng ta đừng nên quá coi trọng đồng tiền, càng so đo, tính toán mà trở thành ích kỷ, đồng tiền là vật vô tri

TÌM KIẾM