Thứ Ba, 27/02/2024, 10:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

sống cho hiện tại

Ảnh Minh Họa.

Sống cho ngày hôm nay

Nhớ về quá khứ làm mình vui hay khổ cũng đều không tốt, bởi nó làm mình đánh mất mình của hôm nay, mình sẽ

TÌM KIẾM