Thứ Tư, 21/02/2024, 05:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

sống chánh niệm

Nguoiphattu Com Le Phat Thanh Dao0 1522

Giây phút hiện tại nhiệm mầu

Nếu như tất cả những hình tướng đều rồi sẽ mang lại sự bất toại nguyện, thì những gì làm nên giây phút hiện tại

Thich Nhat Hanh 1301

Xem tivi trong chánh niệm

Nếu con cái của quý vị xem chương trình phim ảnh có chứa đựng quá nhiều chất liệu bạo động, thèm khát và sợ hãi

TÌM KIẾM