Thứ Tư, 27/09/2023, 14:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

sinh tử

Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng: Các loại Pháp khí bạn

“Thở vào ta biết mình đang thở vào, thở ra ta biết mình đang thở ra”.

Lạc quan trước dòng sinh – tử 

Con người thường sợ cái chết nên làm mọi cách để níu kéo sự sống, níu kéo bằng tiền bạc, bằng thuốc men, thức ăn,

Ảnh minh họa.

Đại tử nhất phiên (Phần 3)

Làm người ai cũng ham sống sợ chết, đối trị môn này lại dạy cách tập chết, mới nghe như nghịch lý với tâm thế

1

Đại tử nhất phiên (Phần 2)

Quán sâu pháp môn này sẽ thực chứng lý vô thường, vạn pháp đều chuyển hóa đổi thay, không một pháp nào đứng yên một

lam-giau-theo-loi-phat-day

Đại tử nhất phiên (Phần 1)

Pháp môn Đại tử dạy hành giả tập trừ bỏ nết xấu để sống với chân tâm bẩm sanh vốn lành của mình. Sự trừ

TÌM KIẾM