Thứ Hai, 04/03/2024, 17:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

sinh

Ảnh Minh Họa.

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

7

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

TÌM KIẾM