Thứ Hai, 04/03/2024, 18:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

Sân giận

Buong Bo

Đừng nóng giận mà khổ tâm ta

Đối với nhiều người, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Nóng giận

TÌM KIẾM