Thứ Năm, 22/02/2024, 23:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quy luật vô thường

Ảnh Minh Họa.

Sự vô thường của cuộc đời

Trong kiếp người chỉ bảy tám mươi năm, với một người không hiểu nhân quả luân hồi sẽ cho rằng con người nên hưởng thụ

TÌM KIẾM