Thứ Ba, 03/10/2023, 20:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quán Tự Tại Bồ tát

tuong-quan-am-tu-tu (1)

Quán Tự Tại Bồ Tát

Quán Tự Tại Bồ Tát là danh hiệu khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy cách dịch khác nhau nhưng cùng nguyên nghĩa tiếng

TÌM KIẾM