Thứ Ba, 27/02/2024, 10:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quan Thế Âm Bồ Tát

Ke Thang Thang Lam Bo Tat Benhvn 0757

Kẻ lang thang muốn làm Bồ tát

Kẻ lang thang nói: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?” Bồ Tát trả lời: “Chỉ cần anh không mở miệng”.

TÌM KIẾM