Thứ Hai, 05/12/2022, 19:04 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quan Âm giáo hóa tự tại

5754-tuong-phat-ba-quan-the-am-bo-tat-dung-dai-sen-nhua-composite-dieu-khac-tran-gia-9-1157-0921

Quan Âm giáo hóa tự tại vô cùng

Trong kinh Quán Vô lượng thọ, Bồ-tát Quan Âm thị hiện vô số hóa Phật. Trong Tâm kinh, Ngài có tên là Quán Tự Tại

TÌM KIẾM