Thứ Tư, 21/02/2024, 06:03 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quan Âm giáo hóa tự tại

5754 Tuong Phat Ba Quan The Am Bo Tat Dung Dai Sen Nhua Composite Dieu Khac Tran Gia 9 1157 0921

Quan Âm giáo hóa tự tại vô cùng

Trong kinh Quán Vô lượng thọ, Bồ-tát Quan Âm thị hiện vô số hóa Phật. Trong Tâm kinh, Ngài có tên là Quán Tự Tại

TÌM KIẾM