Thứ Sáu, 23/02/2024, 02:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phúc Đức

Audc3phatgiaoorgvn 1321

Người có đức mới có phúc

Người có đức ắt sẽ có phúc! Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng , mà còn ẩn chứa phúc

TÌM KIẾM