Thứ Ba, 05/12/2023, 18:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phật về trên đỉnh Chơn Như

Maxresdefault

Phật về trên đỉnh Chơn Như

“Phật về trên đỉnh Chơn như” là tựa đề của một trong 15 bài thơ nói trên, và cả 15 bài đều là sự tôn

TÌM KIẾM