Thứ Tư, 27/09/2023, 04:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

phật pháp

349319436_543873464591438_219046167639849436_n

Thập Bát Giới (Phần 2)

Khái niệm tổng quát Thập bát giới vừa là Nhân sinh quan vừa là Vũ trụ quan dựa trên nền tảng phân tách chia một

Ảnh minh họa.

Mô thức học Phật (Phần 1)

Hiện nay có rất nhiều mô thức để hướng dẫn việc tu học cũng như việc thuyết giảng. Dưới đây là những mô thức thường

88

Quay lại cái đầu (Phần 1)

Người thiện học khéo tu đã hành tri pháp môn khai thị nghĩa là mở rộng tầm nhìn cho thấu suốt Vạn Pháp Chân Như

phat-tran-thuyet-phap

Phật độ (Phần 1)

Người tu học có lòng tin vững mạnh vẫn còn nhiều điều cần minh giải cho sáng tỏ lý nhiệm màu trong Phật pháp, thông

Ảnh minh họa.

Đến với Phật pháp sau ba giấc mơ

Câu chuyện đến với Phật pháp của Phật tử Trần Thị Thúy Hạnh (pháp danh Diệu Thảo) Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn

3

Cúng dường Tam bảo (Phần 1)

Cúng dường là cung dưỡng với tấm lòng tin tưởng và tôn kính. Theo gốc chữ Hán, cung là giao cho để đáp ứng một

Ảnh minh họa.

Tiến tu làm người (Phần 4)

Người là một chúng sanh có cương vị trong Tam thiện đạo, bổn phận làm Người là giữ sao cho khỏi đọa xuống Tam ác

TÌM KIẾM