Thứ Ba, 30/05/2023, 17:22 (GMT +7)
| Hà Nội,

phật giáo

Ảnh minh họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 2)

Phải hội đủ ba điều kiện về nội dung thể chất tin, học và làm mới xứng danh là cư sĩ Phật giáo, thiếu một

Ảnh minh họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 1)

Cư sĩ Phật giáo là tín đồ tại gia, dân gian thường phân biệt gọi xuất gia là tu chùa, ở chùa, và tại gia

Ảnh minh họa.

Làm sao lãnh hội được

Thế nào là việc hành cước của thiền tăng? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni tại đây.  

TÌM KIẾM