Thứ Sáu, 01/12/2023, 21:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phật Di Lặc

Ảnh Minh Hoạ.

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời

TÌM KIẾM