Thứ Tư, 27/09/2023, 16:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

oan hồn báo án

348369138_761305559058063_5031645079261216695_n-1053

Chuyện oan hồn báo án ở Việt Nam

Ông Đinh Văn Quế nhiều năm là Thẩm phán, Chánh tòa hình sự, Ủy viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao, về hưu

TÌM KIẾM