Thứ Tư, 27/09/2023, 05:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

nuôi dưỡng tâm từ bi

bo-thi-cung-duong-04a-1335-1251

Bố thí là gì?

Ta có ý muốn dâng tặng niềm vui cho người kia, muốn giúp người kia sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Điều

TÌM KIẾM