Chủ Nhật, 01/10/2023, 06:10 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nhập gia tùy tục

1

Từ Đại thừa… đến nhập gia

Tiếng Việt có câu thành ngữ ‘Nhập gia tùy tục’, có thể có trước cả khi đạo Phật truyền vào nước ta. Điều lý thú

TÌM KIẾM