Thứ Bảy, 24/02/2024, 14:13 (GMT +7)
| Hà Nội,

nhân sinh

Ảnh Minh Họa.

Xin được sống lại một lần…

Giá như tôi được sống thêm lần nữa / Sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng / Lưng cúi xuống bên những đời bất

Ảnh Minh Họa.

Cố gắng thêm một dặm đường…

Cuộc đời không cho ai hết tất cả những ước muốn thầm thì / sẽ khuyết đi một phần nào bất hạnh / mình mỉm

Ảnh Minh Họa.

Nhìn người để hiểu mình

Trên đời, hiếm ai nhìn thấu được lòng người, cũng khó có ai che giấu được tâm tính. Thời gian sẽ giúp chúng ta nhìn

Ảnh Minh Hoạ.

Vô thường, ấy lẽ thường nhiên

Nửa đời người tôi học được / Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên / Lúc muôn sự về chốn cũ /Nhẹ nhàng, đâu bận niềm

Chon Muon Dang 7 1024x619

Khổ qua không trở nên ngọt được!

Con người sống ở đời, không nên trông mong cuộc sống sẽ không có “bi ai thống khổ”, việc nên trông mong là tự thân

TÌM KIẾM